Verlenger binnenhoekconsole

De verlenger binnenhoekconsole maakt het mogelijk om ook in de hoeken met 4 planken voor de binnenstaander te werken.
Interactieve steiger bekijken
HandleidingHandleiding Binnenhoek Console

In verband met de steeds groter wordende afstand tot de ruwbouw wordt er steeds vaker gewerkt met 4 planken voor de binnenstaander. Om dit ook in de hoeken veilig uit te voeren is een verlengstuk voor de binnenhoekconsole beschikbaar.

 Toelaatbare belasting van de verlenger binnenhoekconsole:

Bij toepassing met 3 planken is de toelaatbare belasting 150 kg/m2, bij toepassing met 4 planken is deze 100 kg/m2. Beperkend hierin is de toelaatbare belasting op de planken en de reeds aanwezige kortelingen.

Advies Van Thiel: Verlengen met een 4e plank alleen toepassen om een vloerveld dicht te leggen (bijv. ruwbouwbeveiliging), niet als werkplek.