Verlenger binnenhoekconsole

Maakt het mogelijk om ook in de hoeken met 4 planken voor de binnenstaander te werken. Monteren aan de binnenhoek console.
Interactieve steiger bekijken
HandleidingHandleiding Binnenhoek Console

In verband met de steeds groter wordende afstand tot de ruwbouw wordt er steeds vaker gewerkt met 4 planken voor de binnenstaander. Om dit ook in de hoeken veilig uit te voeren is een verlengstuk voor de binnenhoekconsole beschikbaar.

 Toelaatbare belasting:

Bij toepassing met 3 planken is de toelaatbare belasting 150 kg/m2, bij toepassing met 4 planken is deze 100 kg/m2. Beperkend hierin is de toelaatbare belasting op de planken en de reeds aanwezige kortelingen.

Advies Van Thiel: Verlengen met een 4e plank alleen toepassen om een vloerveld dicht te leggen (bijv. ruwbouwbeveiliging), niet als werkplek.