Verlengstuk uitschuiver

De verlengstuk uitschuiver is een module die ervoor zorgt dat er geen ruimte zit tussen de steiger en de ruwbouw. Wanneer er 3 planken op de systeemkorteling liggen en dit...
De verlengstuk uitschuiver is een module die ervoor zorgt dat er geen ruimte zit tussen de steiger en de ruwbouw. Wanneer er 3 planken op de systeemkorteling liggen en dit niet genoeg is deze module van toepassing.    
Leer meer Interactieve steiger bekijken
HandleidingHandleiding Verlengstuk Uitschuiver
Productnummer P-1575
Gewicht Ca. 1 kg
Toegestane belasting 100 kg/m2 bij een tussenafstand van 900 mm
Gebruiksdoel Het dichtleggen van de ruimte tussen de ruwbouw en de steiger

Veiligheidsaandachtspunten

  • De afstand tussen de kortelingen bepalen voor de toelaatbare belasting, een controle is altijd noodzakelijk.
  • Alleen te gebruiken in combinatie met originele Van Thiel systeemkortelingen.
  • Alle onderdelen zijn tegen roest beschermd door middel van thermisch verzinken
  • Gebruik tijdens het bouwen van de steiger altijd persoonlijke beschermingsmiddelen en valbeveiliging.

Doel

Het verlengstuk heeft als doel het dichtleggen van de ruimte tussen de steiger en de ruwbouw, daar waar de standaard 3 planken niet toereikend zijn.

Toepassingsvoorbeeld

Een doorgestreken voeg kost kost veel metselwerk. Om dit goed uit te kunnen voeren is er ruimte nodig tussen het stelprofiel en de steen. Hiervoor worden doorgaans dubbele profielen gesteld waarbij de binnenste als vullat werkt en weggenomen kan worden. Hierdoor is meer afstand tot het buitenblad nodig wat doorwerkt in de ruimte tot het binnenblad:

Afstand tot buitenblad (buitenzijde staander):       400 + 175 =      575 mm

Spouw + steen:                                                               260 mm

Afstand tot binnenblad: 575 + 260 =                        835 mm

Bij drie planken is de resterende ruimte groter dan de norm voorschrijft, hierin kan met behulp van de verlenger een 4e plank worden gelegd zodat de veiligheid gegarandeerd is.

Samenstelling

Het verlengstuk is opgebouwd uit profiel- en plaatstaal S235.

Montage en demontage

Het verlengstuk wordt aan het uiteinde op de uitschuiver geplaatst. De plankstop op het einde van de uitschuiver valt door het gat in het verlengstuk.

Toelaatbare belasting

Bepalend voor de toelaatbare belasting is de uitschuiver in de systeemkorteling.

Wij adviseren het verlengstuk enkel te gebruiken voor valbeveiliging tijdens de ruwbouwfase, niet tijdens werkzaamheden.

Een belasting van 100 kg/m2 op 4 planken bij een afstand tussen de kortelingen van 900 mm is toegestaan. Er is gerekend met een belasting- en materiaalfactor van 1,65.

Voor toepassing van het verlengstuk voor vloeren met een hogere toelaatbare belasting dient de afstand tussen de kortelingen evenredig te worden verkleind.

De berekende toelaatbare belasting wordt enkel gegarandeerd indien het verlengstuk wordt toegepast in combinatie met originele Van Thiel United onderdelen.

Onderhoud

Het verlengstuk na ieder gebruik visueel controleren op vervormingen en/of defecten.